Czech POINT

Co je to Czech POINT

český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál,
tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstřík trestů

Které doklady potřebují žadatelé o výpis

Ověřené výpisy z veřejných evidencí
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 • Obchodní rejstřík – Ič subjektu
 • Živnostenský rejstřík – Ič podnikatele (fyzické osoby)
 • Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a  číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí

 • Rejstřík trestů
  Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba:

  • podepsat písemnou žádost
  • doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká
   (K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.)

Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k  dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.


Ceník:

Evidence Cena
za první stránku za každou další stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský list 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 50,- Kč   0,- Kč

czech-point-velky
www.czechpoint.cz