Knihovna

Žádný z nás sice nemá mnoho volného času, ale přesto bychom neměli zapomínat na to, že naším nejdůvěrnějším přítelem při všech technických sdělovacích prostředcích současné doby zůstává kniha.

Příjemně s ní prožijeme vzácné chvíle odpočinku a ona nám pomůže při studiu, při nejrůznějších formách mimoškolního vzdělávání i při rozvíjení našich zálib.

Knihovna v Doubku je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované příjemci formou regionálních funkcí a Husovy knihovny v Říčanech.

Navštivte webové stránky knihovny se seznamem knih.

Provozní doba knihovny je ve středu od 17,00-18,00 hod.
Knihovnu naleznete v budově Obecního úřadu, Doubek 77

Těšíme se na Vaši návštěvu a zájem.