Místní Hostinec v Doubku Vás zve ve dnech 19.-21.4.2019 na Velikonoční hody

Připraví pro Vás jehněčí, kůzlečí, králičí, drůbeží a jiné speciality v tradičních i netradičních úpravách.
Těšit se můžete například  na paštiku z divokých kachen, jehněčí kýtu v  úpravě sous – vide s kroupovým rizotem a omáčkou z pečených paprik, kukuřičné kuřátka s kopřivovou nádivkou, pečené kůzle a další pokrmy.
Doporučujeme rezervaci.

Informace o možnosti zajištění přepojení odpadu z domu od stávající žumpy k nové jímce

Pokud někdo ještě nemá zajištěny výkopové a instalatérské práce, které jsou potřeba pro definitivní přepojení stávajícího dopadu z domu od stávající žumpy do nové jímky od tlakové kanalizace, může se obrátit na firmu Stavitelství VKD s.r.o.. Tyto stavební práce si zajišťuje každý sám a na své náklady (stejně jako elektro přípojku a její revizi).

Konkrétně pan Václav Dobrý tel.:+420 606 680 137, e-mail: vaclav.dobry@svkd.cz

Výkopové práce s přepojením stojí cca 1.300Kč až 1.700Kč za metr délky podle složitosti terému, hloubky výkopu a typu horniny. Přesná cena se stanoví při následné návštěvě a přesném zaměření.

S touto firmou byly dobré zkušenosti při zakázce na zpevněné krajnice v obci.

Důležité! Zřízení věcného břemene pro přípojku a jímku pro kanalizaci v obci na pozemku vlastníka objektu připojeného na kanalizaci – aktualizováno!

Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, kterou musí uzavřít občané s obcí pro umístění a provoz kanalizační přípojky a jímky placené z dotačního titulu na jejich pozemek, a to na základě předběžného souhlasu daného ve Smlouvě o spolupráci před začátkem výstavby kanalizace v odst. II. Bod 5. ze září 2015. Smlouva je k dispozici na webu obce (v sekci úřední deska) ke stažení. Tuto smlouvu je potřeba si stáhnout, vyplnit, smlouvu pro jednoho vlastníka 3x vytisknout (smlouvu pro dva vlastníky 4x vytisknout) a s ověřeným podpisem donést na Obecní úřad – ověření podpisu Vám rádi uděláme i přímo na našem obecním úřadě (pozor!, smlouva se podepisuje až při vlastním ověřování, nikoliv předem). Jedna smlouva zůstane na obecním úřadě a druhou si majitel pozemku ponechá a třetí bude uložena na Katastrálním úřadě. Obecní úřad pak všechny smlouvy podá hromadně na Katastrální úřad pro Středočeský kraj. Kdo nemá možnost si smlouvu stáhnout z webu obce a vytisknout doma, může si ji vyzvednout na obecním úřadě. Smlouvy musí být doručeny / odevzdány na Obecní úřad nejpozději do konce března.