Taneční v Doubku

V místním Hostinci v Doubku bude pro Vás od září užasná možnost chodit do tanečních. Můžete si vybrat ze tří úrovní podle Vašich dovedností. Kromě toho, že se naučíte tancovat, je to i skvělá společenská událost a možnost pobavit se a seznámit se svými sousedy.

Od 1.6. začalo připojování obyvatel Doubku na kanalizaci.

Pro připojení musíte mít splněny tyto podmínky:

  • Odvod z domu musí být přepojen na novou přečerpávací jímku (nezapomeňte na dokumentační fotografie potrubí před jeho zasypáním).
  • Nová jímka musí být prázdná a čistá
  • Stará žumpa musí být vyvezena.
  • Musíte mít odevzdánu smlouvu o věcném břemeni.

Pokud toto vše je splněno, objednejte si spuštění kanalizace u pana Jaroslava Čížka tel.:728469234 (volejte v pracovní době od 8:00 do 17:00).

Při zapnutí kanalizace musíte podepsat Smlouva o odvádění odpadních vod v obci Doubek, kde nahlásiíte počet osob trvale se zdržujících ve Vaší domácnosti.