Prohlášení o přístupnosti

Obec Doubek se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://obecdoubek.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nepřiměřené zátěže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  1. z důvodu nepřiměřené zátěže
    • Některé dokumenty uveřejněné na webu ve formátu PDF neobsahují textovou vrstvu (strojově čitelnou vrstvu), jsou tedy k dispozici pouze v obrazovém formátu. Jedná se většinou o dokumenty, které byly doručeny úřadu v listinné podobě od třetích stran a jejich plnohodnotná elektronizace není vždy možná. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru. Pokud požadujete konkrétní soubory PDF ve strojově čitelném formátu, kontaktujte obecní úřad.
  2. z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
    • Odkazy na některých náhledových fotografiích ve fotogaleriích (zveřejněných před 1.9.2020) nemají textový popis, obrázky nemají uvedený alternativní textový popis (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Uvedení tohoto nedostatku do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno. Od 1.12.2023 by všechny fotografie zveřejněné na webu měly mít uvedený alternativní text.
    • Některé Aktuality uveřejněné před 1.12.2023 obsahují informace pouze ve formě obrázku (nejčastěji plakát na akci). Neobsahují textový přepis. Uvedení tohoto nedostatku do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno. Od 1.12.2023 by všechny aktuality měly obsahovat textový přepis veškerých informací, zobrazených v obrazové formě. Pokud požadujete textový přepis konkrétní aktuality, kontaktujte obecní úřad.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.12.2023.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek Mgr. Michaelou Vrankovou.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Datum poslední aktualizace: 1.12.2023

Zpětná vazba a kontaktní údaje

I přes naši veškerou péči je možné, že se na webu vyskytne nějaká technická chyba. Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, můžete psát na adresu: michaela@vrankova.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Obecní úřad Doubek
Doubek 77, 251 01 Říčany

e-mail: oudoubek@seznam.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

email: pristupnost@mvcr.cz