Kam s odpadem – odpadová příručka

V obci funguje tzv. door-to-door sběr odpadu. Lidé mají nádoby na separaci odpadu (papír, plast, bio) u svých domů. Tento systém zvyšuje komfort občanů při třídění a pomáhá snížit množství směsného komunálního odpadu. Za svoz odpadu je třeba zaplatit roční poplatek.

Dále jsou v obci umístěny kontejnery na sklo a kov. Doubek nemá vlastní sběrný dvůr, ale pro odložení odpadu, které není možné umístit do popelnicových nádob a kontejnerů, lze využít služeb sběrného dvora v Úvalech (za poplatek).

Odpady vytříděné do barevných kontejnerů a nádob jsou dále využity pro recyklaci nebo na výrobu energie. Pokud využitelný odpad vyhodíte do nádoby na směsný komunální odpad, skončí bez užitku na skládce.

Mapa umístění kontejnerů na sklo a kov

Bioodpad

Mezi bioodpad patří:

 • tráva a plevel,
 • zbytky pečiva a obilovin,
 • zbytky zeleniny, košťály i celé rostliny,
 • zbytky ovoce (i exotického), padané ovoce i celé rostlinky,
 • seno a sláma,
 • zemina z květin,
 • slepičí trus a podestýlka z chovu drobných domácích zvířat – např. hlodavců, nikoliv masožravých zvířat,
 • hobliny a piliny,
 • listí a drcené větve,
 • kávový a čajový odpad včetně filtrů,
 • skořápky od ořechů a vajec.

Mezi bioodpad nepatří:

 • pleny,
 • odřezky a zbytky masa, kosti (ani syrové, ani tepelně zpracované),
 • oleje,
 • zbytky omáček, pomazánek apod.,
 • uhelný popel, smetky z ulice,
 • pytlíky z vysavače,
 • cigaretové oharky a nedopalky.

Papír

Co do modrých popelnic můžete vhazovat:

 • noviny, časopisy,
 • reklamní letáky,
 • kancelářský papír,
 • knihy, sešity, krabice (rozložené),
 • lepenka, kartón,
 • papírové obaly (např. sáčky).

Naopak do modrých nádob nevhazujte:

 • mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
 • uhlový a voskovaný papír,
 • použité pleny a hygienické potřeby

Plast

Co do žlutých popelnic můžete vhazovat:

 • igelitové a mikrotenové sáčky, fólie, plastové tašky,
 • sešlápnuté PET lahve,
 • lahve od kosmetiky a drogistického zboží (aviváží, šampónů atd.),
 • plastové obaly, vaničky, kelímky od jogurtů,
 • plastové hračky,
 • tetrapack (nápojový karton – krabice od mléka, džusů, vína),
 • obalový polystyren z nového zboží jako je TV, lednice atd. (ne stavební).

Naopak do žlutých nádob nevhazujte:

 • gumu (hadice, duše z kola, atd.), linoleum, novodurové trubky,
 • objemné plasty – např. zahradní nábytek, hračky, autosedačky apod. (patří do objemného odpadu)
 • znečištěné plasty (např. nevymyté vaničky od masa atd.),
 • stavební (izolační) polystyren,
 • další odpady, jež nejsou plasty (papír, sklo, směsný odpad, bioodpad, popel, nebezpečný odpad atd.)

Sklo

Do zelených nádob můžete vhazovat:

 • skleněné obaly,
 • skleněné láhve (čiré i barevné),
 • sklenice,
 • tabulové sklo.

Do zelených nádob nevhazujte:

 • keramiku (hrnky, talíře atd.),
 • porcelán,
 • zrcadla,
 • autosklo,
 • drátované sklo.

Nápojový karton

Sbírá se do kontejnerů označených oranžovou nálepkou. Tam kde tyto kontejnery nejsou, dají se
nápojové kartony vložit do plastů – na třídicí lince si s tím umíme poradit.

Patří sem:

 • krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout

Naopak sem nepatří:

 • „měkké” sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku.
 • Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Kovy

Do šedých nádob na kovy patří:

 • kovové obaly (např. od konzerv, plechovek od krmiva pro domácí mazlíčky),
 • plechovky od nápojů,
 • zátky od nápojů,
 • hliníková víčka.

Do šedých nádob na kovy nepatří:

 • plechovky od barev a jiných nebezpečných látek,
 • domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich demontované části
 • objemné kovy – např. sušáky na prádlo, nerezové nádobí, nápravy z aut, části autovraků apod. – tyto odpady je nutné odevzdat na sběrném dvoře nebo do objemného odpadu

Jedlé oleje a tuky

Vkládají se do červených nádob v uzavřených obalech (ideálně PET lahvích).

Patří sem:

 • oleje a tuky z kuchyně – v tekuté formě

Nepatří sem:

 • motorové a mazací oleje.

Objemný odpad

Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech další odpady, které je důležité třídit. Ať je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí.

Patří sem:

 • starý nábytek,
 • matrace,
 • koberce a linolea,
 • okna,
 • dveře,
 • umyvadla, toalety a další sanitární zařízení,
 • kuchyňské linky atd.

Tyto odpady můžete odevzdat při mobilním sběru, který Vaše obec organizuje prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů.

Nepatří sem:

 • pneumatiky,
 • elektroodpad,
 • stavební suť,
 • nebezpečné odpady.

Pneumatiky

Pneumatiky jsou samostatným kódem odpadu a do objemného odpadu nepatří. Ideální je pneumatiky odevzdávat při mobilním sběru nebezpečného odpadu – při tomto sběru se přebírají i pneumatiky (nejsou však nebezpečným odpadem).

Elektro a baterie

Použité elektrospotřebiče, zářivky a žárovky a baterie můžete bezplatně odevzdávat na označená místa zpětného odběru kdekoliv v ČR (sběrné dvory, elektroprodejny, speciální červené kontejnery od Asekolu na elektroodpad – ve Vaší obci se nenachází), nebo je odevzdat při mobilním svozu nebezpečného odpadu v obci, v rámci kterého se přebírá i elektro.

Stavební suť

Obec nemá povinnost přebírat od občanů stavební odpad. Při demolicích a rekonstrukcích je třeba si odvoz odpadu a jeho následnou likvidaci zajistit napřímo se svozovou společností.

Nebezpečné odpady

Jsou v obci přebírány při mobilním svozu nebezpečného odpadu, který je uskutečněn 2x ročně v sobotu (na jaře a na podzim). Případně jinak dle dohody s obcí.

V rámci sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat tyto druhy nebezpečných odpadů:

 • znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích prostředků atd.,
 • sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,
 • upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,
 • pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin,
 • spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čisticí prostředky apod.

V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nejsou přebírány:

 • eternit,
 • azbest,
 • další stavební a izolační odpady obsahující nebezpečné látky.

Důvody jsou následující:

 1. svozová technika, která pro nebezpečný odpad do obce zajíždí, má určitou kapacitu,
 2. svoz a likvidace azbestu, eternitu a dalšího podobného odpadu podléhá zvláštnímu režimu svozu. Tento odpad obsahuje vysoce karcinogenní látky a musí být s ním proto nakládáno dle bezpečnostních nařízení. Desky musí být buď vcelku, nebo drobné úlomky v uzavřených pytlích. Ty se následně naloží do samostatného uzavřeného kontejneru.
 3. Obec nemá povinnost přebírat od občanů stavební odpad (ani ten obsahující nebezpečné látky).