Koloniál Doubek

Prostory bývalého koloniálu jsou momentálně nevyužité, obec Doubek tak zveřejnila záměr pronájmu těchto prostor. Bližší informace naleznete na úřední desce.

V případě zájmu je možné si objekt prohlédnout od 20.12.2023 – 10.1.2024, prohlídku je třeba předem domluvit na tel.: 737 100 278.

Koloniál v Doubku