Historie obce

I. Pamětní kniha (PDF 56.8 MB)
II. Pamětní kniha (PDF 69.8 MB)

Oblast obce Doubku patřila pod správu Karlovy univerzity a vznikla pravděpodobně někdy kolem r. 1350. V průběhu staletí byla vesnice zahrnuta mezi vlastnictví Lichtenštejnů, jejichž jedna větev sídlila v nedalekém Škvorci. Farností Doubek vždy spadal pod blízký Hradešín, kde je dosud používán k bohoslužbám krásný kostelík sv. Jiří ze 12. století s původní základní stavbou.

V okolí Doubku bylo ve dvacátých letech minulého století učiněno několik archeologických nálezů datovaných zhruba 2800 let nazpět (tj. do doby bronzové, kultury popelnicových polí). A sice několik popelnic a kamenných sekerek a další části keramických výrobků.

Počet obyvatel podle kroniky:

  • 1910 – 408 obyvatel a 81 popisných čísel
  • 1921 – 388 obyvatel
  • 1930 – 350 obyvatel a 85 popisných čísel
  • 1967 – 234 obyvatel
  • 1978 – 185 obyvatel
  • 1992 – 151 obyvatel
  • 2002 – 159 obyvatel a 104 popisných čísel

Na počátku 20. století byla v Doubku postavena škola se dvěma třídami a bytem pro učitele, kterou navštěvovali místní děti od roku 1907 až do roku 1966, kdy byla pro nízký počet žáků zrušena.

Fotografie z archivu Miloslava Klicpery

Čechie Doubek

Fotbalový oddíl TJ Čechie Doubek (dříve též SK Čechie Doubek) byl založen 1921, v roce 1993 došlo k ukončení činnosti fotbalového týmu pro nedostatek hráčů. V sezóně 2003/2004 byl fotbalový klub Čechie Doubek znovuobnoven a nyní nastupuje k soutěžním utkáním ve IV. okresní třídě. V roce 2004 byl na zdejším hřišti sehrán turnaj, jehož se zúčastnil také výběr Jágr teamu (mimo jiné se zúčastnili Milan Hnilička, Jarda Hlinka, Antonín Panenka …) a k této příležitosti zde proběhla rovněž autogramiáda Anety Langerové.

Kabiny, postavené roku 1964 svépomocí členů klubu, byly zrekonstruovány v roce 2007. V roce 2020 byla započata rekonstrukce fotbalového hřiště financována klubem Football Talent Academy. V září roku 2022 byly na nové travnaté hrací ploše zahájeny tréninky a zápasy mládeže z Football Talent Academy a dospělých z TJ Čechie Doubek.

Hasiči

V roce 1968 byla postavena nová hasičská zbrojnice dobrovolného hasičského sboru na pozemku bývalého školního hřiště. Sbor dobrovolných hasičů v Doubku působí již více než 100 let. Jsou fakticky jediným spolkem, který v současnosti v obci funguje. Sbor má mužské, ženské i dětské družstvo. Všichni se pravidelně účastní různých soutěží s poměrně dobrými výsledky. Místní hasiči se i aktivně podíleli na záchranných pracích při povodních v srpnu 2002, za což jim náleží všeobecné uznání.

Obchody, pekárny

Dříve v Doubku působily 3 obchody a 2 pekárny. Tyto dvě pekárny „U Zvoníčků“ a „U Kefurtů“ zásobovali dříve celý okres Praha-východ čerstvým pečivem a místní chléb byl vyhlášený a známý dokonce i v Praze. Postupem času zanikla pekárna „U Zvoníčků“ a později i „U Kefurtů“. Nyní v Doubku můžeme nalézt jeden koloniál stojící proti místnímu hostinci.

Období mezi válkami

V červnu 1919 se konaly první poválečné volby do obecního zastupitelstva – starostou se stal Antonín Čadil (1919-1927). Po volbách v roce 1927 ho vystřídal Josef Pospíšil (1927-1938). V roce 1938 nastoupil jako starosta Václav Kefurt, který tento úřad zastával až do 5. května 1945.

Historické pohlednice Doubku

Poválečné období

5. května 1945 byl dočasně ustanoven do nového úřadu předsedy Městského národního výboru (MNV) řídící učitel místní školy Josef Brt. Ještě téhož roku ho nahradil zvolený František Králík. V roce 1946 nastoupil jako nový předseda MNV (Králík se odstěhoval) František Čadil. Za jeho působení se zřídila 1946 autobusová linka Doubek-Praha, obecní rozhlas a byla postavena autobusová garáž.

Roku 1948 po politických změnách nastoupil na post předsedy MNV František Pokorný, kterého ke konci volebního období vystřídal pro nemoc Josef Remek. Po něm nastoupil 1954 Josef Špinka, 1957 pak František Koubek, za nějž byl 1949 zrušen hostinec “U Nováků”. Roku 1960 nastoupil Josef Remek, který tento úřad již jednou na chvíli zastával. Na další volební období se stal předsedou MNV František Králík (1964-1971). V roce 1971 nastoupil na úřad předsedy Josef Pospíšil, který byl znovu zvolený v roce 1976 a tento post zastával až do roku 1979, kdy se Doubek spojil s Babicemi a Březí pod jeden MNV s centrem v Babicích.

Doprava – garáž

Garáž byla postavena r. 1946, kterou Doubek věnoval společnosti ČSAD Vršovice, která až do roku 2000 zajišťovala dopravní obslužnost na autobusové lince Doubek–Praha. Od června 2000 provozuje autobusovou dopravu v Doubku společnost Ropid v rámci pražské integrované dopravy. Dnes garáž slouží jako Hasičská zbrojnice ve vlastnictví obce.

obec Doubek - hasičská zbrojnice v současnosti
Hasičská zbrojnice – současnost

Stěhování obyvatel, chalupy

Koncem šedesátých let nastalo hromadné stěhování hlavně mladých lidí z Doubku do Prahy – velký úbytek trvale přihlášených obyvatel. Velká část domů byla v této době prodána k rekreaci. Ještě v roce 2007 byla téměř polovina popisných čísel používána jako rekreační objekt, v roce 2023 se již číslo trvale obydlených domů blíží 80 procentům.

Osamostatnění obce

Protože většina finančních zdrojů plynula do Babic a Březí a v Doubku se takřka nepodnikalo, občané Doubku se rozhodli pro osamostatnění obce, a to koncem roku 1989. Do 24.11. 1990, kdy byly provedeny volby do obnoveného Obecního úřadu v Doubku ve spolupráci se stávajícím MNV v Babicích řídil obec tzv. přípravný výbor.

Prvním starostou znovu osamostatněného Doubku se stal Jiří Černý (1990-1994) a místostarostkou Miroslava Marešová (1990-1994, 1998-2002, 2002-2006). Druhé volby proběhly 18. a 19. listopadu 1994, po nichž byl zvolen starostou Miroslav Kúdela (1994-1998, 1998-2002) a místostarostou Oldřich Lacina (1994-1998). Po volbách v listopadu 1998 dále působil jako starosta Miroslav Kúdela a místostarostkou byla určena opět Miroslava Marešová. Ve volbách 1. a 2. listopadu 2002 byl starostou ustanoven JUDr. Zdeněk Pospíšil a místostarostkou opět Miroslava Marešová. Od roku 2018 je ve funkci starostky Renáta Kuprová a místostarostkou je Lenka Čížková.