Nabídka kominických služeb

Kominictví Vladan Tomašík nabízí obyvatelům obce Doubek své služby a to dne 19.7.2021 po předchozím objednání na tel č. 723 632 782 nebo 723 632 783

Viz letáček zde.