Úprava při třídění odpadu

Vážení zástupci obcí a měst, vážení občané,
společnost Marius Pedersen a.s. se snaží zdokonalovat své služby tak, aby občané měli při třídění odpadů maximální komfort, a proto přinášíme novinku v oblasti třídění odpadů.

  • Při svozu hnědých nádob (biologicky rozložitelného odpadu) budeme přebírat od občanů jedlé oleje a tuky v PET lahvích – postačuje, aby občan naplněnou PET lahev s jedlým olejem položil na hnědou nádobu. Upozorňujeme, že nádoba musí být vždy uzavřená a musí jít o jedlý olej a tuk (nikoliv olej motorový apod.!!!).
  • Do žlutých 240 l nádob, které mají občané v domácnostech, mohou nově vhazovat i nápojové plechovky (plechovky od piva, energy drinků, nealko nápojů apod.), nikoliv však plechovky od konzerv, ryb, či jiných potravin!

Změna je platná okamžitě. Prohlédnětě si informativní letáky umístěné níže.

Leták BIO

Leták plasty