Čarodějnice v Doubku – na hřišti TJ Čechie Doubek

Program dne:
10:00 – odchod pro májku (potřebujeme pomocníky – sraz před vjezdem k Zimům) /
13:00 – Stavba hranice pro oheň /
17:00 – Vztyčení májky /
19:00 – Pálení čarodějnic /
a potom hlídání májky až do 6:00 ráno….. /

K dispozici bude i malý oheň pro opékání donesených buřtů a nějaké to pití (pivo, limo, ….) bude zajištěno.

Těšíme se s Vámi všemi na shledanou na hřišti.