Rozpočet obce Doubek na rok 2024

Návrh rozpočtu na rok 2024

Rozpočtové opatření č.3/2023

Kompletní zpráva o hospodaření obce za rok 2022

Rozpočtové opatření č. 2/2023

Závěrečný účet obce 2022

Zpráva o hospodaření obce za rok 2022

Výkaz zisku a ztráty za rok 2022