Čechie Doubek

Rádi bychom občany Doubku informovali o stavu probíhající rekonstrukce fotbalového hřiště, která je financována fotbalovou akademií sídlící v Doubku. V rámci naší dlouhodobé spolupráce bude hřiště využíváno jak hráči Čechie, tak mládežnickými týmy akademie. Momentálně se dokončuje zavlažovací systém, který je nezbytný pro kvalitu hrací plochy. Dále budou vybudovány kontejnerové šatny a v budoucnu předělány toalety. Naším cílem je zachovat hřiště přístupné široké veřejnosti a rádi se budeme podílet na organizaci sportovně-společenských akcí (čarodějnice, tréninky hasičů apod.). Samotné dětské hřiště má v pronájmu obec a mělo by dojít k obnově herních prvků. Zaznamenali jsme zvýšený provoz v době konání zápasů, nicméně doufáme, že se nám podaří koordinovat parkování, aby nedocházelo ke snížení komfortu obyvatel Doubku.
Jsme velmi rádi, že se nám podařilo rozšířit hráčskou základnu Čechie především o hráče mající kořeny v Doubku (cca 13 hráčů bydlí nebo pochází z Doubku). Každou středu se schází skupina domácích v rámci tréninku na malý fotbálek, a v neděli nastupuje nohejbalová skupina. Noví členové jsou vítáni.
26. 3. 2023 došlo na valné hromadě Čechie Doubek ke změně výkonného výboru spolku. Momentálně má výkonný výbor 7 členů. Aleš Neuwirth (předseda), Radek Šindelář (místopředseda), Nikola Langer (místopředseda), Dana Čížková, Jiří Potměšil, Jan Kupr a Lukáš Brávek. Správcem hřiště je Jaroslav Čížek. Pokud byste měli nějaké připomínky, neváhejte kontaktovat členy výkonného výboru.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu a podporu domácího týmu
Čechie Doubek
tjcechiedoubek@seznam.cz