Dočasné rozšíření úředních hodin an Obecním úřadě v Doubku

Z důvodu prodeje známek na popelnice na komunální odpad a BIO popelnice a plateb poplatku za psy pro rok 2018 jsou od 8.1.2018 do 9.2.2018 rozšířeny úřední hodiny na Obecním úřadě v Doubku a to následovně:

  • Pondělí: 18:00 – 19:30
  • Středa: 17:00 – 18:00
  • Čtvrtek: 10:00 – 11:00

Platby je možno i provést hotově na obecním úřadě v úředních hodinách a nebo přímo na bankovní účet obce č.: 427768369/0800 ČS a.s., var.symbol 1337, spec. sym. číslo popisné.

Výše plateb je uveden v sekci “Poplatky”.