Důležité! Upomínka na doplacení stočného za rok 2020.

Upozorňujeme všechny obyvatele obce Doubek, že stočné za kalendářní rok musí být zaplaceno a tedy připsáno na účet obce Doubek do konce roku.

Při přednastavených pravidelných platbách na pozdější datum v měsící se může stát, že platba bude připsána až po 1.1.2021 a tedy započtena už do nového období a za rok 2020 tak zůstane u daného čísla popisného dluh!