Informace ke stavbě kanalizace a ČOV

Dne 21.12.2018 byla předána stavba ČOV a kanalizace od stavební firmy obci Doubek (s drobnými nedodělky se kterými se musí počkat na jaro). S potěšením musíme konstatovat, že byl dodržen rozpočet a bude nárokován opravdu minimální objem viceprací.

Následně byly hned v prosinci 2018 předány všechny potřebné podklady na Vodoprávní úřad v Říčanech s žádostí o kolaudaci a povolení zkušebního provozu. Úřad má nyní 15 dní na vyžádání případně chybějích dokumentů nebo dokladů. Po dodání všech dokumentů a dokladů nám bude oznámen termín místního šetření a provedení kolaudace. Vodoprávní úřad má na provedení zákonem stanovených 60 dnů (kanalizace a ČOV se řadí mezi složité stavby).

Teprve po provedení kolaudace a povolení zkušebního provozu bude možno přepojit lokality SAHEL II. a III. z dočasné ČOV a začít s postupným připojováním zbytku obce Doubek.

Předpokládaný termín je zatím přelom února a března.

Důležité: upozorňujeme již poněkolikáté na nutnost okamžitě dodat revizi elektro přípojky pro čerpadlo v kanalizační jímce! Bez tohoto dokladu Vám nelze nainstalovat čerpadlo a bez čerpadla Vás nelze připojit na kanalizaci a vystavujete se pak možnému postihu za nesplnění termínu připojení ke kanalizaci.