Informace o možnosti zajištění jímek a čerpadel

Občané obce Doubek, kteří mají smlouvu pouze na přípojku na kanalizaci (tedy mají u svého pozemku vysazenu pouze odbočku a nemají v rámci výstavby kanalizace nárok na jímku a čerpadlo) si mohou na vlastní náklady zajistit jímku a čerpadlo zde:

Betonové jímky: pan Miroslav Šmíd – tel.: 777 344 946

Plastové jímky: Presskan s.r.o., pí Kašparová – tel.: 774 130 161

Čerpadla:  Presskan s.r.o. , pí Kašparová – tel.: 774 130 161