Informace pro majitele čipovaných psů

Pokud máte očipovaného psa, je nutný ještě druhý krok a tím je jeho registrace v registru čipovaných psů.

Registrů je několik (vždy se platí menší registrační poplatek). Nejdůležitější je Národní registr (který je napojený i na mezinárodní databázi Petmaxx) a dále registr Českomoravské kynologické unie.

Další registry naleznete zde:

BackHome

Centrální evidence zvířat a věcí

ifta