Informace pro zájemce o kandidaturu do zastupitelstva obce Doubek ve volbách do zastupitelstva v roce 2018

Na úřední stránce obce jsou k dispozici tři potřebné formuláře. Kandidátní listinu, petici a prohlášení kandidáta je nutno odevzdat na odboru správních agend Městského úřadu Říčany do 31.7.2018 do 16:00.  Počet podpisů na petici je minimálně 24.