Kontejner na odpad

Dne 2.10.2021  sobota od 9.00h do 11.00h (nebo do naplnění) bude u budovy OU přistaven velkoobjemový kontejner na  odpad.
Upozorňujeme, že do kontejneru NELZE odkládat nebezpečný odpad (autobaterie, chladničky, televizory, pneumatiky apod.) a rovněž není určen na biologický odpad (listí, větve …).