Lékaři a sestry pro očkovací centrum v Říčanech

Vážená paní starostko, vážený pane starosto.

Město Říčany připravuje realizaci velkokapacitního očkovacího centra, které bude sloužit celému širokému okolí, primárně obyvatelům ORP Říčany, kam spadá i Vaše obec.

Na realizaci celého projektu intenzivně spolupracujeme se Středočeským krajem, Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, Ministerstvem zdravotnictví a hlavně s Nemocnicí Agel Říčany, která bude mít nad očkovacím centrem záštitu a kompetenci jej provozovat. Plánovaný termín otevření centra je v druhé půlce února 2021. Zásadním limitem  spuštění a fungování očkovacího centra je dostatek zdravotnického personálu, zejména zdravotních sester a lékařů.

Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při zajištění tohoto nezbytného personálu. Víme, že mnozí lékaři by byli ochotni v tomto centru pracovat, avšak ne dlouhodobě. Někteří lékaři nebo sestry nám sdělili, že si umí představit práci v centru krátkodobě, v určitém časovém intervalu, například jeden den v týdnu a podobně.

Proto hledáme větší množství lékařů a sester, kteří by po spuštění provozu byli rozděleni do služeb či směn a střídali by se.

Pro začátek plánujeme zřízení 2 stanovišť, s kapacitou cca 300 osob denně, se dvěma lékaři, třemi zdravotními sestrami a šesti administrativními pracovníky. Po určité době bychom uvažovali i o rozšíření kapacity, ale vše v závislosti na dostatečném množství zdravotnického personálu.

Tímto vás naléhavě prosím o oslovení všech lékařů ve Vaší obci a v blízkém okolí s žádostí o spolupráci.

Důležitou informací pro zdravotníky je, že se nejedná o dobrovolnickou činnost, ale o standardně honorovanou práci.

Vše ostatní, co souvisí s provozem centra, umíme ve spolupráci se Středočeským krajem zařídit.

Rádi bychom občanům celého ORP co nejúčinněji zajistili pomoc v překlenutí této nepříznivé doby. Spoléháme i na Vaší pomoc a spolupráci.

Kontakty na zdravotníky, lékaře či zdravotní sestry stejně tak jako případné dotazy zasílejte krizovému manažerovi ORP Říčany Mgr. Jiřímu Skočdopole

Mgr. Jiří Skočdopole

Tel. +420 777 210 825

e-mail: jiri.skocdopole@ricany.cz.

Děkuji vám za spolupráci.