Nahlášení stavební připravenosti pro stavbu kanalizace v Doubku

Upozornění – v rámci zajištění plynulé výstavby kanalizace v obci žádáme občany, kteří dokončí stavební připravenost elektrické přípojky (ve smyslu dokumentu o stavební připravenosti ze strany občanů), tuto skutečnost oznámili obecnímu úřadu, a to emailem, případně telefonicky. K této informaci je nutno doložit revizní zprávu o přívodu NN pro ovládací automatiku. Tuto zprávu je možno hodin do schránky na obecním úřadě, nebo poslat kopii emailem.