Czech POINT

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Služby

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů

Které doklady potřebují žadatelé o výpis

Ověřené výpisy z veřejných evidencí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

  • Obchodní rejstřík – IČ subjektu
  • Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele (fyzické osoby)
  • Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a  číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí

Rejstřík trestů

  • podepsat písemnou žádost
  • doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká (k prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas)

Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k  dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Ceník služeb:

Výpis z evidenceCena za první stránkuCena za každou další stránku
Obchodní rejstřík100 Kč50 Kč
Živnostenský list100 Kč50 Kč
Katastr nemovitostí100 Kč50 Kč
Rejstřík trestů50 Kč  0 Kč
oficiální stránky Czech POINT