Obecní úřad v obci Doubek vyhlašuje výběrové řízení na technického zaměstnance obce Doubek

Obecní úřad na úřední desce vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce technického zaměstnance obce, kde jsou i veškeré podrobnosti. Uzávěrka přihlášek je 15.3.2019.

Přímý odkaz je zde.