Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude provedeno dne 12.9.2017  od 7:30 do 18:30 týkající se lokalility Doubek.

Plné znění včetně dotčených popisných čísel je dostupné zde: 110060535981-Doubek_ohlášení