Dětské hřiště

Vzhledem k probíhající rekonstrukci fotbalového hřiště TJ Čechie prosíme rodiče, aby dbali zvýšené opatrnosti a věnovali více pozornosti při hře svých dětí na přilehlém dětském hřisti. Připomínáme, že rodiče nesou za své děti na hřišti plnou zodpovědnost.

Prodej borůvek (aktualizováno 14.7.2020)

130,-/litr (pozor, od 14.7.2020 změna ceny)

Obec: DOUBEK
Den a datum: SOBOTA
4.7., 18.7., 01.8.,15.8., 29.8., 12.9., 26.9.

Čas: 14:30 – 15:00
Místo : PROTI HOSPODĚ

DALŠÍ SORTIMENT :
– tekutý karamel, lesní med, medovina
– sezónní – okurky máčáky, zel.saláty

KONTAKT a v případě zpoždění volejte :
Míra Borůvka 737 375 112
e-mail : miraboruvka@seznam.cz

Možnost bezúročné půjčky živnostníkům

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč.

Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky:  http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz

Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje a nesmí být na ohlašovně MU nebo OU.

Kontrola počtu trvale žijících osob pro výpočet poplatku za stočné pro další obdob

Prosíme obyvatele, aby si zkontrolovali, zda v přiložené tabulce ZDE souhlasí počet nahlášených trvale žijících osob – jedná se o osoby, které se v uvedeném čísle popisném trvale zdržují i když nejsou přihlášeny k trvalému pobytu (pozor, neplést tedy s počtem osob nahlášených k trvalému pobytu!) a případně co nejdříve nahlásili na obecní úřad, je-li počet jiný.
Dále prosíme o kontrolu osob zdržujících se v čísle popisném déle než 30 dní (je to v tabulce uvedeno jako + ), které jste podle bodu VI./6. Smlouvy o odvádění odpadních vod také povinni neprodleně hlásit.

Pro obec je správný stav počtu nahlášených osob důležitý pro výpočet ceny stočného na další období, neboť se celková cena (tedy náklady na provoz čistírny odpadních vod a kanalizace) rozděluje pomocí normované spotřeby na osobu a celkového počtu nahlášených osob.

Stav k 14.5.2020 – datum budeme po každé úpravě tabulky aktualizovat.

Upozorňujeme, že podle ustanovení VIII./2. Smlouvy o odvádění odpadních vod může obec nesprávně nahlášený počet osob pokutovat částkou 5.000,-.