Plánované přerušení dodávky elektřiny 18.7.2023 8:00-20:00

Týká se lokality Sahel II a III a všech kdo jsou napojeni na trafostanici v lokalitě Sahel u silnice na Třebohostice.

Dobrý den,
informujeme Vás o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060896719 ve Vašem odběrném nebo předávacím místě:

Doubek, kat. úz. , parc. č. 125/114

DneOdDoOdběrné místoEAN
18.07.20238:0020:001000712175859182400609382373

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v této době považovat za zařízení pod napětím, a proto Vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.
Provozovatele výroben elektřiny upozorňujeme na jejich povinnost zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.
Uvedené přerušení dodávky elektřiny se uskuteční v souladu s ustanoveními § 25 odst. 3 písm. c) bod 5 a písm. d) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to v nezbytně nutném rozsahu.
Děkujeme Vám za pochopení.
S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.