Poděkování občanům v Doubku.

Děkuj doubeckým občanům za finanční dar.
Každý rok se v Doubku pořádají Vánoční trhy a výtěžek se věnuje na charitu. Loni i letos byla obdarovaná Bára. Ta soutěžila i za doubecké hasiče a na jedné hasičské akci si poranila obě oči.
Tímto bych chtěla všem poděkovat za zájem při její léčbě a za peněžní dar na její oči.
  Děkuji Fleišnerová