Poplatky

Poplatky pro rok 2022

Komunální a tříděny odpad:

Návod, kam patří který odpad, najdete zde.

Harmonogram svozu černých popelnic (SKO), hnědých (BIO), modrých a žlutých popelnic (na papír a plast) z domácností pro rok 2022 je zde.

  • Popelnice na komunální odpad (černá)
80L – 1x 14 dní 2.080,- Kč
120L – 1x 14 dní 3.120,- Kč
240L – 1x 14 dní 6.240,- Kč
jednoráz. pytel 120,- Kč

Roční známku za komunální odpad lze koupit kdykoliv v průběhu roku, ale vždy pouze za plnou cenu. První vývoz 7.1.2022

  • Popelnice BIO odpad (hnědá)
240L cca 1x týdně (dle harmonogramu)
(dotováno Obecním úřadem)
500,- Kč / pouze za pronájem nádoby, svoz dotován úřadem
120L cca 1x týdně (dle harmonogramu)
(dotováno Obecním úřadem)
plně hrazeno Obecním úřadem, nádoba je dotována úřadem

Na jedno č.p. je možno mít pouze jednu 120L nádobu BIO odpad. Svoz BIO odpadu je hrazen úřadem, pronájem nádob je dotován pouze u 120L.
Roční známku na další nádobu na BIO odpad (další nádoba může být pouze 240L) lze koupit kdykoliv v průběhu roku, ale vždy pouze za plnou cenu. První vývoz 31.1.2022

  • Popelnice na plast (žlutá)
240L – 1x měsíčně (dotováno Obecním úřadem) plně hrazeno Obecním úřadem

Plast svoz každé první pondělí v měsíci.

  • Popelnice na papír (modrá)
240L – 1x měsíčně (dotováno Obecním úřadem) plně hrazeno Obecním úřadem

Papír svoz každé první úterý v měsíci.

  • další nádoba na plast či papír – 900,- Kč (další nádobu lze koupit kdykoliv v průběhu roku, ale vždy pouze za plnou cenu)

Konec svozu za známky z roku 2021 končí ke dni 5.2.2022.

Známku pro rok 2022 na komunální i BIO odpad lze zakoupit v úředních hodinách na Obecním úřadě.

Známky na BIO je možné koupit pouze do poloviny března, jinak je povinnost uživatele nádobu vrátit. Nově jim pak bude nádoba vydána až se zaplacením BIO známky během roku. Nádoba je totiž majetkem svozové společnost, a při nezaplacení poplatku za svoz BIO odpadu je uživatel povinen ji vrátit..

Úhrada za komunální odpad i BIO odpad lze platit na bankovní účet 427768369/0800 ČS a.s., var.symbol číslo popisné (spec.symbol se neuvádí) nebo v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách.

Známky na popelnice jsou od 5.1.2022 k vyzvednutí na Obecním úřadě v úředních hodinách ve středu od 17hod do 18hod nebo jinak po telefonické domluvě (v průběhu ledna i ve speciálně vypsaných úředních hodinách). Do 5.2.2022 lze známky zakoupit i mimo úřední hodiny ve čtvrtek 9:30 – 10:30. Známka bude vydána na základě hotovostní platby nebo předloženého výpisu z bankovního účtu.

Poplatek za psa

1 pes 250,- Kč
další pes 250,- Kč
1 pes (důchodci od 60ti let – sleva) 150,- Kč

Úhrada na bankovní účet 427768369/0800 ČS a.s., var. symbol 1341, spec. sym. číslo popisné nebo v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách.

Přihlášení k trvalému pobytu

1 osoba 50,-Kč

Správní poplatek za přihlášení k TP se platí hotově na OÚ v úředních hodinách při přihlášení. K přihlášení je nutno donést platný OP, doložení vlastnictví nemovitosti (pakliže nemovitost nevlastníte je zapotřebí souhlas majitele nemovitosti na přihlášku, kterou si předem můžete vyzvednout na OÚ v úředních hodinách), rodný list nezletilých dětí.

Vidimace a legalizace

1x podpis 30,- Kč
1x stránka 30,- Kč

V úředních hodinách si můžete nechat ověřit podpis nebo listinu. Neověřujeme kopie dokladů, technických plánů, listin s reliéfem a jiných podobně důležitých listin a dokladů. S tímto se musíte obrátit na notáře.

Sazebník úhrad za poskytování informací

(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

1. Práce spojené s vyhledáváním informace:

Za každých i započatých 15 minut – 25,-Kč

2. Poštovné dle aktuálního sazebníku pošty

3. Vydání stejnopisu, opisu, výpisu písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů.evidenci nebo listin dle sazebníku správních poplatků, část I. zákona č.634/2004 Sb.,položka 3a)

Za každou i započatou stránku – 50,-Kč
Na přinesené disketě – 40,-Kč
Na přineseném CD nebo ZIP – 80,-Kč
Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopír. stroji nebo tiskárně počítače – 15,-Kč

4. Za fotokopii Formátu A4 – 2,-Kč