Poplatky

Poplatky pro rok 2021

Komunální a tříděny odpad:

Návod, kam patří který odpad, najdete zde.

Harmonogram svozu černých popelnic (SKO), hnědých (BIO), modrých a žlutých popelnic (na papír a plast) z domácností pro rok 2021 je zde.

  • Popelnice na komunální odpad (černá)
80L – 1x 14 dní 2.200,- Kč
120L – 1x 14 dní 2.500,- Kč
240L – 1x 14 dní 3.800,- Kč
jednoráz. známka nebo pytel 150,- Kč

Roční známku za komunální odpad a za Bio odpad lze koupit kdykoliv v průběhu roku, ale vždy pouze za plnou cenu.

  • Popelnice BIO odpad (hnědá)

Počet svozů je 36/rok (v době od března do listopadu)

240L 1x týdně
(dotováno Obecním úřadem)
1.300,- Kč
120L 1x týdně
(dotováno Obecním úřadem)
900,- Kč
  • Popelnice na plast (žlutá)
240L – 1x měsíčně plně hrazeno Obecním úřadem
  • Popelnice na papír (modrá)
240L – 1x měsíčně plně hrazeno Obecním úřadem
  • další nádoba na plast či papír – 850,- Kč

Konec svozu za známky z roku 2020 končí ke dni 31.1.2021.

Známku pro rok 2021 na komunální i BIO odpad lze zakoupit v úředních hodinách na Obecním úřadě.

Známky na BIO je možné koupit pouze do poloviny března, jinak je povinnost uživatele nádobu vrátit. Nově jim pak bude nádooba vydána až se zaplacením BIO známky během roku. Nádoba je totiž majetkem svozové společnost, a při nezaplacení poplatku za svoz BIO odpadu je uživatel povinnen ji vrátit..

Úhrada za komunální odpad i BIO odpad lze platit na bankovní účet 427768369/0800 ČS a.s., var.symbol číslo popisné (spec.symbol se neuvádí) nebo v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách.

Známky na popelnice jsou od 6.1.2021 k vyzvednutí na Obecním úřadě v úředních hodinách ve středu od 17hod do 18hod nebo jinak po telefonické domluvě (v průběhu ledna i ve speciálně vypsaných úředních hodinách). Známka bude vydána na základě hotovostní platby nebo předloženého výpisu z bankovního účtu.

Poplatek za psa

1 pes 250,- Kč
další pes 250,- Kč
1 pes (důchodci od 60ti let – sleva) 150,- Kč

Úhrada na bankovní účet 427768369/0800 ČS a.s., var. symbol 1341, spec. sym. číslo popisné nebo v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách.

Přihlášení k trvalému pobytu

1 osoba 50,-Kč

Správní poplatek za přihlášení k TP se platí hotově na OÚ v úředních hodinách při přihlášení. K přihlášení je nutno donést platný OP, doložení vlastnictví nemovitosti (pakliže nemovitost nevlastníte je zapotřebí souhlas majitele nemovistosti na přihlášku, kterou si předem můžete vyzvednout na OÚ v úředních hodinách), rodný list nezletilých dětí. сдать макулатуру в киеве

Vidimace a legalizace

1x podpis 30,- Kč
1x stránka 30,- Kč

V úředních hodinách si můžete nechat ověřit podpis nebo listinu. Neověřujeme kopie dokladů, technických plánů, listin s reliéfem a jiných podobně důležitých listin a dokladů. S tímto se musíte obrátit na notáře.

Sazebník úhrad za poskytování informací

(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

1. Práce spojené s vyhledáváním informace:

Za každých i započatých 15 minut – 25,-Kč

2. Poštovné dle aktuálního sazebníku pošty

3. Vydání stejnopisu, opisu, výpisu písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů.evidenci nebo listin dle sazebníku správních poplatků, část I. zákona č.634/2004 Sb.,položka 3a)

Za každou i započatou stránku – 50,-Kč
Na přinesené disketě – 40,-Kč
Na přineseném CD nebo ZIP – 80,-Kč
Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopír. stroji nebo tiskárně počítače – 15,-Kč

4. Za fotokopii Formátu A4 – 2,-Kč