Připomínáme chodcům novelu zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu

Začíná být ráno déle tma a i večer se dříve setmí a proto připomínáme, že podle novely zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu, mají  chodci povinnost nosit reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti (šero, mlha, tma, déšť… ) pohybují po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením.

Vzhledem k tomu, že na vesnicích bývá osvětlení menší intenzity než ve městech, doporučujeme toto pravidlo v zájmu vlastní bezpečnosti používat i v místech s veřejným osvětlením.