Rozvoz dezinfekce občanům obce Doubek

Vážení spoluobčané,
v pátek dne 10.4.2020 od 17.00h bude v obci probíhat plošný rozvoz dezinfekce.
Každý dům ve kterém je trvale hlášen alespoň jeden občan obdrží
5l bílý kanystr označený etiketou „Alkoholová dezinfekce Anti-COVID Čepro“.
Nebudeme na Vás zvonit ani Vás jinak upozorňovat, že jsme Vám jej již doručili, najdete ho u vchodu do domu.
Po spotřebování dezinfekce prosím kanystry NEVYHAZUJTE!, ale vraťte je na obecní úřad (stačí je hodit přes plot na zahradu u obecního úřadu).

Zastupitelstvo obce