TŘEBOHOSTICE – úplná uzavírka komunikace III/10172 z důvodu umístění kanalizace. ŠKVOREC – částečná uzavírka komunikace III/01216 a II/101

Třebohostice
III/10172 – 10. 07. 2023 – 13. 10. 2023 úplná uzavírka
III/10172 – 16. 10. 2023 – 03. 11. 2023 částečná uzavírka
Škvorec
III/01216 – 30. 10. 2023 – 19. 12. 2023 částečná uzavírka
II/101 – 01. 07. 2023 – 10. 11. 2023 částečná uzavírka

Pozor, změny v linkách 329 a 686! popis zde!