Upozornění na úplnou uzavírku silnice Vojkov – Strašín

Z důvodu opravy povrchu komunikace bude ve dnech 21.8.-30.8.2019 úplně uzavřena komunikace Vojkov – Strašín. Linkou 428 nebude obsluhována zastávka “Říčany – Strašín, rest.”. Více k uzavírce a objízdné trase viz přílohy:

Zájmové území
Mapa uzavírky
Objízdné trasy