Úprava provozu na komunikaci z návsi směr Žernovka

V nejbližší době bude provedena úprava provozu na komunikaci směr Žernovka a to z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců. Bude provedeno zúžení vozovky a označení provozu značkami pro přednost před protijedoucími vozidly (resp. přednost protijedoucích vozidel). Celý popis úpravy je vyvěšen na úřední desce na webu obce.