Uzavírka pozemních komunikací silnic III. třídy – č. III/10172, III/10176 a III/10163 – v obci Doubek

z důvodu výstavby kanalizace a kanalizačních přípojek.

Údaje, termíny a rozpis etap je na přiloženém dokumentu – verze 2. – revize povolení uzavírky (s posunem termínu) je zde.

Původní rozhodnutí – verze 1. – je zde.

(Pozn.: odkaz je funkční po otevření příspěvku.)

Příslušná vyhláška je v sekci “Úřední deska”.