Uzavírka silnice z Doubku směr Hradešín

Od úterý 17. 4. 2018 bude uzavřena silnice od křižovatky v Doubku (u hostince) směrem na Hradešín. Vjezd a výjezd do této části obce bude možný vždy podle postupu prací buď směr Doubek nebo směr Hradešín (podobně jako tomu bylo dosud při pracích směšr Babice). Ve vlastním zájmu sledujte postup prací i web obce Doubek.