Výstavba kanalizace v Doubku

 

Zde budeme přidávat důležité odkazy a zprávy týkající se výstavby kanalizace u nás v obci.

 • Harmonogram prací je níže v sekci informace vždy aktualizovaný
 • Situační výkres s označením kanalizačních řadů (zde odpovídá písmeno/číslice jednotlivým etapám z harmonogramu):

C2aC3_Celkova_a_koordinacni_situace

Dílčí dokumentace: D1_2_1_Situace_1D1_2_2_Situace_2D1_2_3_Situace_3

 • Obrázek vzorové šachty (bude upřesněno po uzavření dohody mezi stavební firmou a dodavatelem šachet – předběžně v 1. čtvrtletí roku 2018):

Vzorova_sachta

 • První informace o potřebné stavební připravenosti pro připojení na kanalizaci (tato informace bude ještě upřesněna technickými detaily po  dokončení výběrového řízení na dodavatele šachet v 1. čtvrtletí roku 2018):

Stavební připravenost – specifikace el.přípojky pro ovládání čerpadel – zajišťuje občan na vlastní náklady!

Stavební připravenost a provozní pokyny

Občané obce Doubek, kteří mají smlouvu pouze na přípojku na kanalizaci (tedy mají u svého pozemku vysazenu pouze odbočku a nemají v rámci výstavby kanalizace nárok na jímku a čerpadlo) si mohou na vlastní náklady zajistit jímku a čerpadlo zde:

Betonové jímky: pan Miroslav Šmíd – tel.: 777 344 946

Plastové jímky: Presskan s.r.o., pí Kašparová – tel.: 774 130 161

Čerpadla:  Presskan s.r.o. , pí Kašparová – tel.: 774 130 161

Informace z jednání zastupitelstva a kontrolních dnů:

 • 30.8.2018 – Souhrnná informace o stavu výstavby kanalizace je na úřední desce v zápise č.10
 • 22.3.2018 – Souhrnná informace k výlukám autobusových linek a uzavírkám I.etapy jsou zde.
 • 12.3.2018 – Plánované uzavírky silnic II. třídy v Doubku (směr Babice, směr Žernovka) jsou zde.
 • 9.3.2018 – Plánovaná uzavírka lokality SAHEL I. – info zde
 • 5.12.2017 – Aktualizovaný harmonogram prací je zde
 • 12.10.2017 – Proběhl první kontrolní den a byl potvrzen začátek prací na konci října.
 • 29.06.2017 – Zastupitelstvo bylo panem starostou informováno, že dne 19. 9. 2017 došlo k předání staveniště dodavateli akce „Kanalizace a ČOV v obci Doubek“. Předpoklad – zahájení zemních prací koncem měsíce října 2017,  případně začátkem listopadu 2017.

20.11.2017 – Výstavba kanalizace konečně zahájena! Podívejte se na první fotodokumentaci.

Velice rádi informujeme doubecké občany o faktickém zahájení výstavby kanalizace a ČOV v Doubku dne 20.11.2017.

Vyvrtáním prvních několika desítek metrů hlavního řádu v ulici u hřiště, bylo naplněno více jak 10ti leté úsilí pana starosty a místních zastupitelů. Nakládáním s odpadními vodami v duchu 21. století by mělo především zajistit udržitelnost kvality pitné vody v našich studních, která se nám bohužel v předchozích letech spíše zhoršovala.

Pevně věříme, že stavba bude probíhat bez vážnějších komplikací a nejpozději do konce příštího roku zahájíme provoz nové ČOV a kanalizace v celé obci.

Začaly i výkopy pro základy nové ČOV: