Velkoobjemový kontejner

Dne 8.9.2018 (sobota) od 9,00 do 11,00 hod bude u obecního úřadu umístěn velkoobjemový kontejner na odpad.
Do kontejneru se nesmí vyhazovat nebezpečný odpad, železný šrot a suť, pneumatiky.

Nahlášení stavební připravenosti pro stavbu kanalizace v Doubku

Upozornění – v rámci zajištění plynulé výstavby kanalizace v obci žádáme občany, kteří dokončí stavební připravenost elektrické přípojky (ve smyslu dokumentu o stavební připravenosti ze strany občanů), tuto skutečnost oznámili obecnímu úřadu, a to emailem, případně telefonicky. K této informaci je nutno doložit revizní zprávu o přívodu NN pro ovládací automatiku. Tuto zprávu je možno hodin do schránky na obecním úřadě, nebo poslat kopii emailem.

Očkování psů proti vzteklině

Kdo má zájem o očkování psů proti vzteklině, tak se dostaví se psem v pátek 31.8.2018 v době od 18:00 do 18:30 k budově Obecního úřadu v Doubku.

Psi, za které je zaplacen místní poplatek, mají očkování zdarma.