Kam s jedlými oleji a tuky?

Vzhledem k tomu, že se občané velmi dobře naučili třídit jedlé oleje a tuky, které mohli nechat v PET lahvi u hnědé nádoby při svozu biologicky rozložitelného odpadu a nyní, po skončení svozu bioodpadu tato možnost pominula, rozhodli jsme se pro změnu systému.

Nyní mohou občané dát PETku s jedlým olejem ke kterékoliv nádobě, kterou vyndají před dům.

Může to být tedy nádoba na směsný komunální odpad, bioodpad, ale i 240 l nádoba na plast nebo papír.
Všechna svozová auta budou nyní vybavena tak, aby mohla PET lahve s olejem odvézt.

Důležité je, že to musí být uzavřené PET lahve, na jiné nádoby není box na autě nachystán. Tzn. pokud tam někdo nechá olej ve sklenici, kanystru apod., je pravděpodobné, že taková nádoba mu tam zůstane.

Poplatky za svoz a likvidaci odpadu na rok 2020

 Poplatky za svoz a likvidaci odpadu pro rok 2020 a poplatky za psa na rok 2020 jsou zveřejněny v sekci “Poplatky“. Platby lze provést v hotovosti na OÚ nebo předem převodem na účet obecního úřadu (účet i způsob úhrady je zveřejněn také na stránce “Poplatky“).

Harmonogram svozu odpadu pro rok 2020 je uveřejněn také v sekci “Poplatky“.

V průběhu ledna je možno od 6.1.2020 známky vyzvednout na OÚ v mimořádné otevírací době:
V PONDĚLÍ   18,30 -19,30 Hod.
VE STŘEDU    16,30-18,00Hod.
VE ČTVRTEK    9,30-10,30 Hod.