Rozvoz dezinfekce občanům obce Doubek

Vážení spoluobčané,
v pátek dne 10.4.2020 od 17.00h bude v obci probíhat plošný rozvoz dezinfekce.
Každý dům ve kterém je trvale hlášen alespoň jeden občan obdrží
5l bílý kanystr označený etiketou „Alkoholová dezinfekce Anti-COVID Čepro“.
Nebudeme na Vás zvonit ani Vás jinak upozorňovat, že jsme Vám jej již doručili, najdete ho u vchodu do domu.
Po spotřebování dezinfekce prosím kanystry NEVYHAZUJTE!, ale vraťte je na obecní úřad (stačí je hodit přes plot na zahradu u obecního úřadu).

Zastupitelstvo obce

Uzavírka komunikace Doubek – Babice – Strašín od 14.4.2020

Zveřejňujeme informaci o změně průběhu etap k výše uvedené akci. Začne se od 14. 4. 2020 a etapy jsou v přiloženém dokumentu zde.

I. etapa od 14. 04. 2020 – 29. 04. 2020 komunikace III/10174
II.etapa od 04. 05. 2020 do 19. 05. 2020 komunikace III/10176
III. etapa od 19. 05. 2020 – 31. 05. 2020 komunikace III/10176

 

Rozvoz první části dezinfekce a roušek občanům

V úterý 31.3. od 18.30 probíhal rozvoz první části dezinfekce a roušek občanům – v první vlně jsou zásobeni nejstarší občané a lidé kteří si do dnešní 12h zažádali na obci buď telefonicky nebo e-mailem. Celkem rozvezeno 26l dezinfekce a 25 roušek.
Další rozvoz bude následovat až dorazí dezinfekce.