Pomoc v obtížných životních situacích

Díky našemu projektu Koordinace sociální činnosti v regionu MAS Říčansko pomáháme ZDARMA všem, kteří řeší obtížnou životní situaci. Mezi naše klienty patří lidé všech věkových kategorií, kteří mají zájem o podporu, poradenství či pomoc a nemusí jít jen o seniory, lidi se zdravotním postižením či bez domova apod., do problémů se může přeci dostat každý z nás.

Naši pracovníci v současné době​ řeší dlouhodobější aktivity, kde jde zejména o komplexní řešení celé problémové situace. Člověk, který se ocitl bez práce, může snadno začít řešit dluhovou situaci a s ní se pojí i psychická stránka věci, vztahové problémy apod. – obzvlášť pokud se jedná o delší nezaměstnanost. ​Častým požadavkem našich klientů je v současné době právě pomoc s hledáním nového zaměstnání a následné řešení finanční situace. Naši pracovníci nyní často poskytují psychoterapeutickou podporu potřebným v složitější životní situaci. Jedná se o setkávání, „popovídání“, probrání různých možností, jak danou situaci řešit apod. Pokud se tedy již rozhodnete hledat řešení, pokusíme se Vás provést celým procesem krok za krokem, doprovodit Vás, poskytnout praktickou pomoc.

​Do nabídky našich služeb jsme zařadili mediaci. Jedná se o mimosoudní řešení sporů mezi sousedy, manžely, zaměstnanci a jinými. Mediátor je nezávislá osoba, která Vás provede celým procesem řešení, jehož cílem není „vyhrát“ nad druhou stranou, ale domluvit se na společných pravidlech tak, aby obě strany byly spokojené a našly prostor pro společné fungování. Důležitý je souhlas a projevení svobodné vůle obou stran k účasti na jednání-mediaci. Rozhodnutí situaci řešit je prvním krokem k urovnání a napravení vztahů.

Naše služby poskytujeme v regionu již 2. rokem. Navázali jsme kontakt s více jak 70 klienty a strávili jsme s nimi – věříme, že smysluplně – téměř 370 hodin přímé práce a pomoci. Díky spolupráci s dalšími pomáhajícími organizacemi v regionu, a také s některými obcemi, se nám daří aktivity rozšiřovat. Moc děkujeme za spolupráci Cestě integrace a Farní charitě Mnichovice.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních fondů reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.

Petra Přílučíková a Veronika Vítkovská