Pomoc v obtížných životních situacích

Díky našemu projektu Koordinace sociální činnosti v regionu MAS Říčansko pomáháme ZDARMA všem, kteří řeší obtížnou životní situaci. Mezi naše klienty patří lidé všech věkových kategorií, kteří mají zájem o podporu, poradenství či pomoc a nemusí jít jen o seniory, lidi se zdravotním postižením či bez domova apod., do problémů se může přeci dostat každý z nás.

Naši pracovníci v současné době​ řeší dlouhodobější aktivity, kde jde zejména o komplexní řešení celé problémové situace. Člověk, který se ocitl bez práce, může snadno začít řešit dluhovou situaci a s ní se pojí i psychická stránka věci, vztahové problémy apod. – obzvlášť pokud se jedná o delší nezaměstnanost. ​Častým požadavkem našich klientů je v současné době právě pomoc s hledáním nového zaměstnání a následné řešení finanční situace. Naši pracovníci nyní často poskytují psychoterapeutickou podporu potřebným v složitější životní situaci. Jedná se o setkávání, „popovídání“, probrání různých možností, jak danou situaci řešit apod. Pokud se tedy již rozhodnete hledat řešení, pokusíme se Vás provést celým procesem krok za krokem, doprovodit Vás, poskytnout praktickou pomoc.

​Do nabídky našich služeb jsme zařadili mediaci. Jedná se o mimosoudní řešení sporů mezi sousedy, manžely, zaměstnanci a jinými. Mediátor je nezávislá osoba, která Vás provede celým procesem řešení, jehož cílem není „vyhrát“ nad druhou stranou, ale domluvit se na společných pravidlech tak, aby obě strany byly spokojené a našly prostor pro společné fungování. Důležitý je souhlas a projevení svobodné vůle obou stran k účasti na jednání-mediaci. Rozhodnutí situaci řešit je prvním krokem k urovnání a napravení vztahů.

Naše služby poskytujeme v regionu již 2. rokem. Navázali jsme kontakt s více jak 70 klienty a strávili jsme s nimi – věříme, že smysluplně – téměř 370 hodin přímé práce a pomoci. Díky spolupráci s dalšími pomáhajícími organizacemi v regionu, a také s některými obcemi, se nám daří aktivity rozšiřovat. Moc děkujeme za spolupráci Cestě integrace a Farní charitě Mnichovice.

Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních fondů reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.

Petra Přílučíková a Veronika Vítkovská

Marius Pedersen a.s. – aktuální situace na naší provozovně v souvislosti s covidem – zpráva pro občany

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o aktuálním krizovém dění na našich provozovnách (NYKOS a MP Říčany) v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19. Náš aktuální stav pracovníků je k dnešnímu dni -32 zaměstnanců (někteří nemocní, někteří v karanténě), přičemž již 14 dní bojujeme s touto situací tak, abychom co nejméně omezili naše služby. S minimem práceschopných lidí primárně svážíme nádoby z domácností, na víkendy pak … Číst dál

Jak bude jezdit veřejná doprava Středočeského kraje od 1. března?

Vážení pánové primátoři, vážené paní starostky, vážení pánové starostové, na přijatá vládní opatření omezující kontakty a mobilitu obyvatelstva reagujeme i ve veřejné hromadné dopravě Středočeského kraje. Jak tedy bude veřejná doprava jezdit? V týdnu od 1.3. do 7.3 budou vlaky a autobusy jezdit jako obvykle, včetně školních autobusů. Od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10% … Číst dál