Marius Pedersen a.s. – aktuální situace na naší provozovně v souvislosti s covidem – zpráva pro občany

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o aktuálním krizovém dění na našich provozovnách (NYKOS a MP Říčany) v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19.

Náš aktuální stav pracovníků je k dnešnímu dni -32 zaměstnanců (někteří nemocní, někteří v karanténě), přičemž již 14 dní bojujeme s touto situací tak, abychom co nejméně omezili naše služby.

S minimem práceschopných lidí primárně svážíme nádoby z domácností, na víkendy pak posouváme svozy separovaných odpadů z veřejných stanovišť. Naši zaměstnanci momentálně pracují 6 dní v týdnu a navíc jezdí některé linky v jednom člověku vzadu (pro představu, jedná se o ruční odtahání cca 15-25 tun odpadů za směnu).

Naši lidé jsou vyčerpaní, a také v důsledku dodržení legislativních norem tak sháníme pomoc od dalších provozoven Marius Pedersen. V tomto týdnu byla nejbližší provozovna s možností poskytnout nám posádku až v Hradci Králové, bližší provozovny se potýkají s podobnými problémy.

Tuto informaci Vám předáváme proto, abychom Vás informovali, že je situace u nás velmi vážná a obě provozovny bychom logicky měli uzavřít vlivem vyšší moci (pandemie). Snažíme se ale udělat maximum, abychom služby udrželi v chodu i přesto, že se nám situace mění z hodiny na hodinu.

Nejsme si proto jisti, do kdy dokážeme tuto situaci udržet, proto zasíláme postupy a opatření, které mohou nastat:

  • Přesun některých separačních linek (papír, plast, kovy) z veřejných stanovišť na víkendový svoz (nyní se již děje).
  • Přesun DTD svozů papír a plastu na víkendový svoz, případně domluva jiného termínu (už i to se děje).
  • Díky pomoci sesterských společností je možné, že budou reklamace, pracovníci ze sesterských společností jedou trasy bez znalosti lokalit pouze podle mapových podkladů (nyní se už děje).
  • Přesun svozu SKO nebo BIO na víkendový svoz (může brzy nastat).
  • Další služby jako kontejnerová přeprava, rozvozy nádob apod. jsme byli nuceni zcela pozastavit.
  • Pravděpodobně dojde také k rušení svozů nebezpečného a objemného odpadu – záleží na vývoji situace.
  • Úplné uzavření provozoven na 1-3 týdny z vyšší moci – stále doufáme, že tohle nenastane a že se nám někteří pracovníci postupně začnou vracet zpět – může nastat.

Žádáme Vás proto o pochopení a o shovívavost. Pokud to jen jde, řešte reklamace přiložením pytlů k dalšímu svozu – nemáme bohužel kapacity na náhradní svozy. Již nyní je velké množství reklamací, které však nejsme schopni vyřídit náhradním svozem.

Věříme, že situaci u nás v kontextu dění v celé České republice pochopíte.

Stále platí, že jakákoliv změna ve Vaší obci je Vám obratem hlášena.

Děkujeme za podporu i za pochopení.

S pozdravem
Ing. Petra Javůrková
Obchodní zástupce
Marius Pedersen a.s. | Průběžná 1940/3 | Hradec Králové 500 09
Provozovna Říčany | Březinova 1650 | Říčany 251 01

Jak bude jezdit veřejná doprava Středočeského kraje od 1. března?

Vážení pánové primátoři, vážené paní starostky, vážení pánové starostové,
na přijatá vládní opatření omezující kontakty a mobilitu obyvatelstva reagujeme i ve veřejné hromadné dopravě Středočeského kraje.


Jak tedy bude veřejná doprava jezdit?
V týdnu od 1.3. do 7.3 budou vlaky a autobusy jezdit jako obvykle, včetně školních autobusů.
Od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10% společně s vydáním nových jízdních řádů. V drtivé většině případů se jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena.
Od pondělí 8. března 2021 budou omezeny i tzv. školní autobusové spoje, a to v souvislosti s uzavřením škol a školek. Jedná se tedy o spoje, které mají v příslušné časové poznámce uvedeno, že nejedou v období letních či vánočních prázdnin. Znovuzavedení těchto spojů se předpokládá v době alespoň dílčího obnovení prezenční školní docházky – v tuto chvíli předpokládáme datum 5.4.2021.
Nadále pak zůstávají omezeny večerní autobusové spoje, kdy poslední z nich zajišťují odvoz cestujících z výchozích zastávek do 23. hodiny a rovněž jsou zrušeny noční autobusové linky.
Doprava na železnici je i nadále ve stávajícím režimu, nově dochází pouze ke zkracování souprav vlaků.
Výše uvedená omezení budou zanesena v celostátních vyhledávačích dopravního spojení (např. www.idos.cz<http://www.idos.cz/>). Ve fyzické podobě pak budou vyvěšena na zastávkách veřejné dopravy a dále v elektronické podobě na webových stránkách www.pid.cz<http://www.pid.cz/> nebo v aplikaci PID Lítačka.
Věřím, že tyto informace přijmete s pochopením. Situace není jednoduchá vůbec pro nikoho, v tuto chvíli se pak snažíme pro Vás udržet služby veřejné dopravy v rozumném rozsahu.
Spolu se svými kolegy a kolegyněmi Vám všem přeji, abychom tuto dobu přestáli všichni ve zdraví.

Petr Borecký
radní pro veřejnou dopravu
Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5