Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne:  06.06.2017       

od:  07:30 hod      do:  13:30 hod

v lokalitě:  Doubek

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín
e-mail: odstavky.stred@cezdistribuce.cz
www.cezdistribuce.cz

Čarodějnice v Doubku – na hřišti TJ Čechie Doubek

Program dne:
10:00 – odchod pro májku (potřebujeme pomocníky – sraz před vjezdem k Zimům) /
13:00 – Stavba hranice pro oheň /
17:00 – Vztyčení májky /
19:00 – Pálení čarodějnic /
a potom hlídání májky až do 6:00 ráno….. /

K dispozici bude i malý oheň pro opékání donesených buřtů a nějaké to pití (pivo, limo, ….) bude zajištěno.

Těšíme se s Vámi všemi na shledanou na hřišti.

 

 

Oslavy 120 let od založení Hasičů v Doubku budou 6.5.2017 od 13:00 na hřišti TJ Čechie Doubek

Sbor dobrovolných hasičů obce Doubek si Vás dovoluje pozvat na

Oslavy 120 let od založení Hasičů

v sobotu 6.5.2017 od 13:00 na hřišti TJ Čechie Doubek

 

Program:

14:00 zahájení okrskové soutěže hasičů

 

18:00 ukončení soutěže a slavnostní předání cen

 

19:30 začátek zábavy a oslav s hudbou a grilovaná kýta

 

21:30 fire show

 

Občerstvení zajištěno!