Informace k třídění odpadu – plastu

Dobrý den do obcí a měst,
vzhledem k tomu že nyní většina občanů provádí poslední úklid zahrad před blížící se zimou, tak jsme na třídící lince zaznamenali zvýšené množství odpadů, které do plastů nepatří a je těžké zajistit likvidaci těchto odpadů v návaznosti na změny v novém zákoně o odpadech.

O jaké odpady se tedy jedná?

  • Bazény
  • Krycí plachty z bazénů, či jiné zahradní plachty
  • Instalatérské trubky
  • Jiné výrobky, které obsahují PVC
  • Po dušičkách jsou to plastové obaly od svíček, kde jsou však zbytky vosku a kovová víčka – ani tento odpad nepatří do žlutých nádob

Proč je s likvidací problém?

  • Nový zákon o odpadech zakázal skládkování výmětu, tedy odpadu, který zbyde po třídění
  • V metodickém pokynu MŽP, který následně vyšel, bylo stanoveno, že v cementárnách, či spalovnách smíme výmětu spálit 45 % z celkového přijatého množství plastů na třídící linku, ALE spalovny tento odpad nechtějí (příliš vysoká výhřevnost) a není pro ně zajímavý ani z hlediska obsahu chlóru (PVC plasty), při jehož spalování vznikají toxické zplodiny
  • Druhou možností, jak likvidovat výmět v roce 2021 (a to maximálně 15 % výmětu), je skládkování

Pro ilustraci:

  • předáte nám 1000 kg plastového odpadu – většinou se dá recyklovat max. 40 % předaných plastů (400 kg), spálit smíme 450 kg výmětu, skládkovat pak smíme pouze 150 kg výmětu

Upozorněte prosím občany, aby výše uvedený odpad do žlutých nádob nedávali.
Děkuji a přeji příjemný zbytek dne.

Marius Pedersen