Výběrové řízení na knihovníka v Týnci nad Sázavou

Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace
Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou

ŘEDITEL ORGANIZACE

Ředitel příspěvkové organizace
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ

na obsazení pracovního místa na pozici

KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE

Předpoklady:

 • státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
 • věk nad 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • vzdělání SŠ / VŠ
 • znalost práce na PC (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook)
 • energetičnost, pečlivost, cílevědomost
 • schopnost samostatného rozhodování a organizační schopnost
 • ochota a schopnost rychle si osvojovat nové znalosti
 • schopnost konstruktivní komunikace a týmové spolupráce
 • výhodou vzdělání v oboru knihovnictví nebo informatiky
 • výhodou řidičský průkaz B
 • výhodou znalost zákona č. 257/2001 Sb. (Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb / knihovní zákon)
 • výhodou znalost Koncepce rozvoje knihoven
 • výhodou znalost práce s knihovnickým programem Tritius

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu uchazeče, (cizí státní příslušník číslo dokladu o povolení k pobytu)
 • číslo občanského průkazu
 • profesní životopis
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • číslo telefonu a e-mailovou adresu
 • datum a podpis uchazeče

Co nabízíme:

 • platové zařazení v tarifní třídě 8 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
 • pracovní úvazek 100%
 • dobré pracovní prostředí
 • stabilitu a perspektivu v zaměstnání

Předpokládaný rozsah pracovní náplně:
Katalog prací ve veřejném sektoru – knihovník (8. platová třída)

Charakteristika: Knihovník provádí základní knihovnické práce, zajišťuje chod knihovny s univerzálním fondem s lokální a regionální působností

 • Provádění dílčích knihovnických prací podle přesných podkladů a pokynů.
 • Organizace a revize knihovního fondu podle stanovených postupů.
 • Základní zpracování knihovního fondu s využitím sdílené katalogizace.
 • Zajišťování základních knihovnických a informačních služeb podle stanovených postupů.
 • Zajišťování agend souvisejících s ochranou knihovních fondů, např. péče o knihovní fondy.
 • Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím základních informačních zdrojů.
 • Zajišťování vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb podle stanovených postupů.
 • Organizace a revize rozsáhlého knihovního fondu (nad 200 tis. knihovních jednotek).
 • Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na úrovni minimálního bibliografického záznamu.
 • Tvorba základních metadat digitálních objektů podle stanovených postupů.
 • Provádění dílčích akvizičních činností podle stanovených postupů.
 • Ochranné reformátování knihovních fondů, zajišťování činností souvisejících s digitalizací knihovních fondů a jejich následným zpracováním.

Konečný termín pro podání přihlášek je 30.11.2021 do 14:00 hod. Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE – NEOTVÍRAT”.
Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace, k rukám ředitele, Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou.
Vybraní uchazeči budou telefonicky pozváni k osobním pohovorům dne 3.12.2021.
Nástup nejlépe od 1. ledna 2022.
Ředitel organizace si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.

Kontakt:

Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace
Václav Pošmurný, ředitel organizace
tel.: 604 890 190
reditel@kctynec.cz

 

 

 

 

 

 

Václav Pošmurný

ředitel