Odevzdejte revizní zprávy elektro přípojky pro kanalizaci!

Občané, kteří již mají zbudovanou kanalizační přípojku (tzn. mají jímku připojenu na hlavní kanalizační řad) a jímku (tzn. mají osazenu betonou nádrž v zemi) a dosud nedodali na obec revizní zprávu elektropřípojky (zařizuje si každý sám na vlastní náklady), musí tak učinit co nejdříve!

Připomínáme, že musí mít v zemi uloženu chráničku (červený “husí krk”) pro protažení kabelu od jímky k připravené elektro přípojce s revizí.

Velmi to spěchá!