Proč je dobré se včas připojit na kanalizaci?

Od ledna začne platit novela vodního zákona, která má změnit ledabylé nakládání s odpadní vodou. Majitelé domů budou muset prokázat, kolik odpadu z jejich žumpy fekální vůz odvezl. Pokud objem nebude odpovídat spotřebě domácnosti, bude jim vodoprávní úřad moci uložit pokutu až do výše sta tisíc korun. (v případě neexistence vodoměru – např. u objektů napojených na studny – se spotřeba domácnosti určuje směrným číslem)
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/zumpa-jimka-stat-problem-legislativa-odpadni-voda-fv8-/domaci.aspx?c=A181203_103814_domaci_fort

Směrná čísla roční potřeby vody
Směrná čísla potřeby vody stanovuje vyhláška č. 120/2011 Sb. Směrná čísla roční potřeby vody určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody. Směrná čísla roční potřeby vody se mimo jiné použijí jako pomůcka pro rozúčtování, když nedojde k dohodě alespoň s polovinou spotřebitelů vody v domě s měřením v patě domu.

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/94-smerna-cisla-rocni-potreby-vody

Když se žumpa vyváží, tak jak má (tedy do čistírny odpadních vod), je to jednoznačně nejdražší způsob likvidace odpadních vod. Dá se doporučit jen tam, kde jí nevzniká velké množství, například v rekreačních objektech.
Pro příklad ceník vyvezení žumpy do čistírny odpadních vod (v ceně nejsou zahrnuty km, práce a podobně):

Služby MJ Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

VÝVOZ ODPADNÍCH VOD

do 3 m3 vývoz 1 900,00 Kč 15% 2 185,00 Kč
do 7 m3 vývoz 2 100,00 Kč 15% 2 415,00 Kč
do 10 m3 vývoz 2 400,00 Kč 15% 2 760,00 Kč
do 12 m3 vývoz 2 800,00 Kč 15% 3 220,00 Kč