Změna v systému svozu komunálního odpadu.

Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám za svoz odpadu obecně a vzhledem k tomu, že se díky třídění odpadu do žlutých (plast) a modrých (papír) nádob podařilo snížit objem komunálního odpadu, zastupitelstvo rozhodlo o:

  •  zavedení 14ti denního cyklu svozu komunálního odpadu (při zachování cen)
  • dotaci na BIO popelnice (snížení její ceny z 2.100,- na 1.100,-)
  • plné úhradě ceny za svoz nádob na plast a papír z rozpočtu obce

Díky zavedení 14ti denního cyklu svozu komunálního odpadu a díky tomu, že Obecní úřad v plné míře hradí z rozpočtu obce svoz žlutých (plast) a modrých (papír) nádob a přispívá z rozpočtu obce cca 50% na svoz hnědých (BIO) nádob se podaří udržet ceny za svoz odpadu černých (komunální odpad) nádob na přiměřené výši. Musely však být provedeny následující změny u komunálního odpadu:

  • Byla zrušena bez náhrady nádoba 80L se svozem 1x týdně za 2.400,-/rok.
  • Byla zrušena 120L nádoba se svozem 1x týdně za 2.700,- a zůstala zachována s cca původní cenou 1.980,- 120L nádoba se svozem 1x za 14 dní.
  • Byla zrušena 240L nádoba se svozem 1x týdně za 4.200,- a místo ní byla zavedena 240L nádoba se svozem 1x za 14 dní za 2.980,-.

U BIO odpadu vzhledem ke snížení ceny za 240L nádobu byla nádoba 120L zrušena.

Ceny a kalendáře svozů jsou na stránce poplatky na Obecním webu.