Stavební připravenost – specifikace el.přípojky pro ovládání čerpadel – zajišťuje občan na vlastní náklady!

V sekci “Výstavba kanalizace v Doubku” je konečně popis el. přípojky, kterou musí každý občan nechat zřídit na vlastbní náklady a která bude sloužit pro připojení čerpadla.

K dispozici je také zde.