Informace o možnosti zajištění přepojení odpadu z domu od stávající žumpy k nové jímce

Pokud někdo ještě nemá zajištěny výkopové a instalatérské práce, které jsou potřeba pro definitivní přepojení stávajícího dopadu z domu od stávající žumpy do nové jímky od tlakové kanalizace, může se obrátit na firmu Stavitelství VKD s.r.o.. Tyto stavební práce si zajišťuje každý sám a na své náklady (stejně jako elektro přípojku a její revizi).

Konkrétně pan Václav Dobrý tel.:+420 606 680 137, e-mail: vaclav.dobry@svkd.cz

Výkopové práce s přepojením stojí cca 1.300Kč až 1.700Kč za metr délky podle složitosti terému, hloubky výkopu a typu horniny. Přesná cena se stanoví při následné návštěvě a přesném zaměření.

S touto firmou byly dobré zkušenosti při zakázce na zpevněné krajnice v obci.

Důležité! Zřízení věcného břemene pro přípojku a jímku pro kanalizaci v obci na pozemku vlastníka objektu připojeného na kanalizaci – aktualizováno!

Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, kterou musí uzavřít občané s obcí pro umístění a provoz kanalizační přípojky a jímky placené z dotačního titulu na jejich pozemek, a to na základě předběžného souhlasu daného ve Smlouvě o spolupráci před začátkem výstavby kanalizace v odst. II. Bod 5. ze září 2015. Smlouva je k dispozici na webu obce (v sekci úřední deska) ke stažení. Tuto smlouvu je potřeba si stáhnout, vyplnit, smlouvu pro jednoho vlastníka 3x vytisknout (smlouvu pro dva vlastníky 4x vytisknout) a s ověřeným podpisem donést na Obecní úřad – ověření podpisu Vám rádi uděláme i přímo na našem obecním úřadě (pozor!, smlouva se podepisuje až při vlastním ověřování, nikoliv předem). Jedna smlouva zůstane na obecním úřadě a druhou si majitel pozemku ponechá a třetí bude uložena na Katastrálním úřadě. Obecní úřad pak všechny smlouvy podá hromadně na Katastrální úřad pro Středočeský kraj. Kdo nemá možnost si smlouvu stáhnout z webu obce a vytisknout doma, může si ji vyzvednout na obecním úřadě. Smlouvy musí být doručeny / odevzdány na Obecní úřad nejpozději do konce března.

Hostinec v Doubku Vás zve ve dnech 1.-3.2. a 7.-10.2. na zvěřinové hody

připraví pro Vás speciality z jelení, dančí, kančí a jiné zvěřiny. Nebude chybět například ani  kančí se šípkovou omáčkou a také pro Vás připraví více chodová degustační menu. Na menu je ovšem nutná rezervace.

Rezervace  na tel. 777 149 996 nebo 773 973 042

 • Degustační menu (Cena menu 550,-):
 • Zvěřinová paštika s omáčkou Cumberland ( z brusinek a pomerančové šťávy) , toust  z bílého pečiva
 • Pomalu brasírované bažantí prsíčko v husím sádle na kořeněném červeném zelí  s omáčkou z porského vína
 • Bažantí vývar s restovanou zeleninou a zastřeným křepelčím vejcem
 • Špikovaná jelení kýta, pomalu tažená  v omáčce Chorron , bramborové lasagne s krémovými žampióny,  zkaramelizované kaštany
 • Pečené marcipánové kuličky s višněmi, podávané s  omáčkou z restovaných jablíček a pečeného máku

Dále náš Hostinec v doubku  nabízí možnost pronájmu sálu,  kde je možno uskutečnit různé firemní akce, přednášky, firemní večírky, rodinné oslavy , svatební hostiny apod.

Dále je zde možnost využití sálu na plesy, zábavy, koncerty, divadelní představení atd.

Kapacita sálu je cca 170 míst k sezení. Podrobné informace Vám rádi upřesníme na tel. 777 149 996 nebo 773 973 042.


Svozy odpadů v obci Doubek

V sekci poplatky jsou již k dispozici tabulky s datumy svozu všech druhů odpadu.
– BIO (hnědá)
– papír a plast (modrá a žlutá)
– komunální odpad (černá).

Pro Vaši rychlejší orientaci v tom, kdy se která nádoba bude vyvážet, máte po pravé straně na webu obce kalendář, v kterém je vše zapsáno.

Prosíme obyvatele, aby vylepení nové známky nechali až na 1.2.2019, jinak jim nevyvezou popelnice podle starého plánu svozu, ale již podle nového – tedy 1x za 14 dní.

Prodej známek na popelnice a placení poplatků za psy na rok 2019

Na začátku roku od 7.1.2019 do 28.2.2019 bude jako každý rok rozšířena možnost koupě známek na popelnice a možnost zaplacení poplatků za psy mimo standardní úřední hodiny i o pondělí a čtvrtek:

 • Pondělí: 18:30 – 19:30
 • Středa: 17:00 – 18:00
 • Čtvrtek: 9:30 – 10:30

Výše poplatků je uvedena v sekci Poplatky na webu obce.

Změna v systému svozu komunálního odpadu.

Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám za svoz odpadu obecně a vzhledem k tomu, že se díky třídění odpadu do žlutých (plast) a modrých (papír) nádob podařilo snížit objem komunálního odpadu, zastupitelstvo rozhodlo o:

 •  zavedení 14ti denního cyklu svozu komunálního odpadu (při zachování cen)
 • dotaci na BIO popelnice (snížení její ceny z 2.100,- na 1.100,-)
 • plné úhradě ceny za svoz nádob na plast a papír z rozpočtu obce

Díky zavedení 14ti denního cyklu svozu komunálního odpadu a díky tomu, že Obecní úřad v plné míře hradí z rozpočtu obce svoz žlutých (plast) a modrých (papír) nádob a přispívá z rozpočtu obce cca 50% na svoz hnědých (BIO) nádob se podaří udržet ceny za svoz odpadu černých (komunální odpad) nádob na přiměřené výši. Musely však být provedeny následující změny u komunálního odpadu:

 • Byla zrušena bez náhrady nádoba 80L se svozem 1x týdně za 2.400,-/rok.
 • Byla zrušena 120L nádoba se svozem 1x týdně za 2.700,- a zůstala zachována s cca původní cenou 1.980,- 120L nádoba se svozem 1x za 14 dní.
 • Byla zrušena 240L nádoba se svozem 1x týdně za 4.200,- a místo ní byla zavedena 240L nádoba se svozem 1x za 14 dní za 2.980,-.

U BIO odpadu vzhledem ke snížení ceny za 240L nádobu byla nádoba 120L zrušena.

Ceny a kalendáře svozů jsou na stránce poplatky na Obecním webu.


Proč je dobré se včas připojit na kanalizaci?

Od ledna začne platit novela vodního zákona, která má změnit ledabylé nakládání s odpadní vodou. Majitelé domů budou muset prokázat, kolik odpadu z jejich žumpy fekální vůz odvezl. Pokud objem nebude odpovídat spotřebě domácnosti, bude jim vodoprávní úřad moci uložit pokutu až do výše sta tisíc korun. (v případě neexistence vodoměru – např. u objektů napojených na studny – se spotřeba domácnosti určuje směrným číslem)
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/zumpa-jimka-stat-problem-legislativa-odpadni-voda-fv8-/domaci.aspx?c=A181203_103814_domaci_fort

Směrná čísla roční potřeby vody
Směrná čísla potřeby vody stanovuje vyhláška č. 120/2011 Sb. Směrná čísla roční potřeby vody určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody. Směrná čísla roční potřeby vody se mimo jiné použijí jako pomůcka pro rozúčtování, když nedojde k dohodě alespoň s polovinou spotřebitelů vody v domě s měřením v patě domu.

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/94-smerna-cisla-rocni-potreby-vody

Když se žumpa vyváží, tak jak má (tedy do čistírny odpadních vod), je to jednoznačně nejdražší způsob likvidace odpadních vod. Dá se doporučit jen tam, kde jí nevzniká velké množství, například v rekreačních objektech.
Pro příklad ceník vyvezení žumpy do čistírny odpadních vod (v ceně nejsou zahrnuty km, práce a podobně):

Služby MJ Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

VÝVOZ ODPADNÍCH VOD

do 3 m3 vývoz 1 900,00 Kč 15% 2 185,00 Kč
do 7 m3 vývoz 2 100,00 Kč 15% 2 415,00 Kč
do 10 m3 vývoz 2 400,00 Kč 15% 2 760,00 Kč
do 12 m3 vývoz 2 800,00 Kč 15% 3 220,00 Kč